Zmiana Numeru Konta Bankowego !!!

Od 2020 roku opłatę z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości należy uiszczać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego utworzony dla każdego właściciela nieruchomości !!!

Indywidualny nr rachunku bankowego znajduje się w treści decyzji podatkowej, zgodnie z załączonym wzorem.