Zmiana taryfy

Uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie DECYZJĄ  WA.RZT.70.42.2022/5 z dnia 08 sierpnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata tj. od 08.09.2022r. do 07.09.2025r

Taryfa została opublikowana na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/>Strona główna>Taryfy>RZGW w Warszawie, w dniu 31 sierpnia 2022r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 08 września 2022 r.

Zmieniona taryfa

Zmieniona taryfa -skan