Zmiana terminów rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach zmianie ulegają terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 26 marca do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.

Informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronach internetowych i w sekretariatach placówek.