Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach od 01.01.2023 r.

Powiat Radomski planuje uruchomienie od 1 stycznia 2023 roku nowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.  

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Informacja

Deklaracja kandydata

DOŻYNKI GMINNE 2022 W ZAKRZEWIE

W dniu 4 września w Gminie Zakrzew świętowaliśmy Dożynki, czyli tradycyjne polskie święto dziękczynienia za plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta
w kościele w Zakrzewie, podczas której poświęcony został bochen chleba upieczony tradycyjnie z tegorocznych zbóż. Starostami tegorocznych Dożynek byli Państwo Marta
i Hubert Walczakowie z Zakrzewskiej Woli. Wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa Zakrzewska Wola, Mleczków i Cerekiew.  

Czytaj dalej DOŻYNKI GMINNE 2022 W ZAKRZEWIE

Zmiana taryfy

Uprzejmie informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie DECYZJĄ  WA.RZT.70.42.2022/5 z dnia 08 sierpnia 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata tj. od 08.09.2022r. do 07.09.2025r

Taryfa została opublikowana na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/>Strona główna>Taryfy>RZGW w Warszawie, w dniu 31 sierpnia 2022r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 08 września 2022 r.

Zmieniona taryfa

Zmieniona taryfa -skan