Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ogłoszenie sport 2018 POBIERZ