Kalendarium badań statystycznych w 2018 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca do udziału w badaniach ankietowych dotyczących gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych. Poprzez aktywny udział mamy wpływ na nasze życie i otoczenie.