UWAGA! ZMIANA W OBWODACH GŁOSOWANIA

Wójt Gminy Zakrzew przypomina wyborcom miejscowości:

–  Zakrzewska Wola i Marianowice,  że został utworzony nowy obwód głosowania
      nr 10 w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Woli

     oraz

Mleczkowa, że został utworzony nowy obwód głosowania nr 9 w Szkole
    Podstawowej w Mleczkowie

            W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wskazanych miejscowości , którzy chcą zagłosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku muszą udać się do w/w lokali wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji:

Obwieszczenie

Remont drogi gminnej relacji Gulin-Jankowice

W dniu 5 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą Budromost-Starachowice na roboty budowlane, których zakończenie przewiduje się na 15 grudnia 2023 r.

Wartość robót: 1 547 911,77 zł

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 100 042,82 zł

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniu 05.10.2023r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 19.00 w Domu Ludowym – świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewska Wola, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Spotkanie będzie dotyczyć projektu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 9+970 do km 12+938 na terenie miejscowości Marianowice, gmina Zakrzew”

Ogłoszenie

Opis rozwiązań koncepcyjnych

Formularz wniosku

Plan sytuacyjny 1

Plan sytuacyjny 2

Plan sytuacyjny 3

Plan sytuacyjny 4

Zmiana rozkładów jazdy

UWAGA ! Zmiana rozkładów jazdy
Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą  nowe rozkłady jazdy autobusów Publicznej Komunikacji Zakrzew

Rozkłady jazdy obowiązujące od 1 października 2023 r.

Linia 100: Zakrzewska Wola – Radom – Zakrzewska Wola

Zakrzewska Wola – Radom .pdf

Radom -Zakrzewska Wola .pdf

Linia 101: Jaszowice Kolonia – Radom – Jaszowice Kolonia

Jaszowice Kolonia – Radom .pdf

Radom – Jaszowice Kolonia .pdf

Linia 102: Dąbrówka Nagórna – Radom – Dąbrówka Nagórna

Dąbrówka Nagórna – Radom .pdf

Radom – Dąbrówka Nagórna .pdf