Uwaga mieszkańcy

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, iż jest możliwość składania wniosków przez mieszkańców Gminy na usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie
do 20.01.2023 r. w siedzibie Gminy.

Wniosek można składać w siedzibie  Gminy, pok. 215, IIp.

Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14 wew.29

Wniosek

  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                           Leszek Margas

Budżet 2023

W dniu 29.12.2022 Rada Gminy w Zakrzewie podjęła Uchwałę w sprawie budżetu na 2023 r.

Dochody                                            80.514.581 zł

               – bieżące                             57.070.827 zł

                – majątkowe                      23.443.754 zł

Wydatki                                             83.514.581 zł

                – bieżące                            51.284.840 zł

                – majątkowe                      32.229.741 zł    

Rozchody                                             4.007.044 zł

Przychody na pokrycie deficytu  3.000.000 zł

Inwestycje w zakresie dróg

Rozbudowa drogi gminnej w Dąbrówce Nagórnej ul. Kościelna – 4.000.000 zł

/ śr. własne 824.014                                       RFRD 3.175.986 /             (936 mb)

Rozbudowa dr. Mleczków – Cerekiew (567 mb)              

Remont dr. Zdziechów – Cerekiew (2.080 mb)                 

Remont dr. Milejowice ul. Słoneczna (735 mb)               

Remont dr. Zakrzew Kolonia (850 mb)                                

Remont dr. Zakrzewska Wola (1.050 mb)                                          

Remont dr. Gulinek – Kozia Wola (1.730 mb)                   

Łącznie – 7.948 mb            Wartość – 10.175.013 zł

Inwestycje służące poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców

Budowa SUW w Jaszowicach    

łączne koszty finansowe inwestycji         9.764.900 zł       w tym 2023 r.    – 5.000.000 zł   

Budowa remizy OSP Jaszowice Kolonia                         

łączne koszty finansowe inwestycji         2.000.000 zł       w tym 2023 r.    – 1.700.000 zł   

Zakup autobusów elektrycznych                            

łączne koszty finansowe inwestycji       12.786.096 zł

Zadania realizowane w pozostałym zakresie

Oświata i wychowanie                          27.151.000 zł

Pomoc Społeczna                                      1.672.965 zł

Komunikat dotyczący pochodzenia węgla sprzedawanego przez Gminę Zakrzew

Informuję, że Gmina Zakrzew podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE i odbiera węgiel bezpośrednio z kopalni  zgodnie z przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą S.A.  ofertą tj:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Piast – Orzech
  2. KWK ROW Ruch Chwałowice- Pieklorz Ekogroszek
  3. KWK Ruda Ruch Bielszowice- Orzech

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po 2000 zł  ( w cenę wliczony jest zakup węgla z kopalni, transport bezpośrednio z kopalni do miejsca składowania tj. Wacyn ul. Przytycka 130, dystrybucja, wydawanie i transport do mieszkańców Gminy Zakrzew).  Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny o której mowa powyżej tj. 2000 zł , gmina nie miała obowiązku zapewnienia transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców taki transport został uwzględniony w powyższej cenie.

                                                                                             Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                Leszek Margas

Certyfikat

Oświadczenie

Certyfikat

Oświadczenie

Wymieniłeś źródło ciepła na nowe? Pamiętaj! Masz obowiązek zgłosić to do Gminy!

Mieszkańcu Gminy Zakrzew!

Jeżeli w ostatnim czasie wymieniłeś swój piec/kocioł, lub inne źródło ciepła na nowe zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego, Pamiętaj, masz obowiązek zgłosić to do Gminy.

            Wypełnij poniższy formularz i przynieś, bądź prześlij go do Gminy, Referat Ochrony Środowiska.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, gdzie występują przekroczenia.

Deklaracja wymiany źródła ciepła

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Czy zdajesz sobie sprawę, jakie konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie ze sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach?

Czy wiesz, że jest to proceder niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Czytaj dalej Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Ogłoszenie – azbest

Informuję mieszkańców Gminy Zakrzew, iż istnieje możliwość bezpłatnego odbioru z posesji i przekazania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (załadunek, transport i utylizacja) w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzew na lata 2009-2032”

         O udział w Programie w 2023 r. ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami  nieruchomości z terenu gminy Zakrzew.

         Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Zakrzewie (formularze do pobrania dostępne
w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu).

         Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.

W razie pytań proszę o kontakt 48 610-51-14 wew. 29

Wieczór wigilijny w Gminie Zakrzew

W niedzielę 18 grudnia 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie odbył się wieczór wigilijny dla mieszkańców gminy Zakrzew. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Zakrzew – Leszek  Margas,  Radni Gminy Zakrzew,  poseł na Sejm RP – Marek Suski oraz mieszkańcy i osoby związane z Urzędem i gminą Zakrzew.  Część artystyczną uświetnił występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”. Wigilia w Zakrzewie to ukłon w stronę tradycji. Podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia i wspólnie śpiewaliśmy znane polskie kolędy.

Czytaj dalej Wieczór wigilijny w Gminie Zakrzew