Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023

Każdy ROLNIK z terenu Gminy Zakrzew, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Czytaj dalej Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023

Komunikat dotyczący sprzedaży węgla przez Gminę Zakrzew

Informuję, że umowa Gminy Zakrzew  z Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE obowiązuje do dnia 30.04.2023r., zatem wnioski na zakup węgla będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2023 roku!!!

W związku z powyższym informuję, że osoby, które złożyły wniosek do dnia 31.12.2022 roku zobowiązane są dokonać płatności za węgiel zgodnie ze złożonym wnioskiem do dnia 06 lutego 2023 roku o czym pracownik urzędu informował kilkakrotnie osoby zainteresowane w rozmowie telefonicznej. W przypadku braku wpłaty, uznajemy, że nie są Państwo zainteresowani zakupem węgla.

Ponadto informujemy, że od dnia 07.02.2023 roku będą rozpatrywane wnioski złożone na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Płatności należy dokonać w terminie dwóch dni od uzyskania informacji telefonicznej od pracownika urzędu. W przypadku braku wpłaty, uznajemy, że nie są Państwo zainteresowani zakupem węgla.

Osoby zainteresowane zakupem węgla mogą zapoznać się z dokumentami ( certyfikaty, oświadczenia) w siedzibie urzędu oraz zobaczyć asortyment na placu w Wacynie ul. Przytycka 130.

Gmina obecnie w ofercie posiada:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Ziemowit – Orzech
  2. KWK WESOŁA- Orzech
  3. KWK WESOŁA- Groszek II

Kolejne zamówienie asortymentu z PGG może nastąpić po sprzedaży węgla będącego obecnie w posiadaniu gminy. Prosimy zatem o dokonywanie płatności w terminach o których mowa powyżej.

                                                                                              Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                Leszek Margas

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat rekrutacji oraz formularze można uzyskać w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Gulinie odbędzie się w terminach określonych dla przedszkoli.

Kryteria rekrutacji zostały określone w Uchwale nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwale nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwale nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Informacji udziela Małgorzata Musiałek pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl