Konsultacja społeczne

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Partnerstwa Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (pełną informację wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI KONSULTACJE SPOŁECZNE na stronie http://stowarzyszenierof.pl/ ).  Konsultacje społeczne trwają od dnia 27.03.2024r do 30.04.2024r.

Czytaj dalej Konsultacja społeczne

Spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 04 2024 r. w godzinach od 10.30 do 12.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat problemów społecznych związanych ze starzeniem się lokalnych społeczności, wzrostem odsetka mieszkańców borykających się z niepełnosprawnością oraz rodzin nie radzących sobie z różnych względów z właściwą realizacją funkcji opiekuńczo wychowawczych (co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na usługi z zakresu pieczy zastępczej).

Informacja

Zgłoszenie jubileuszu pięćdziesięciolecia małżeństwa

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zgłaszania wszystkich par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego. Procedura dotyczy wszystkich par, które zawarły związek małżeński w roku 1974.

Pary te zostaną odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta RP.

Informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Szczerbińska – tel. 48 610 51 22 w. 35, usc@zakrzew.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 KWIETNIA 2024 ROKU.