Budowa altany w miejscowości Taczów

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Logo:
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD Razem dla Radomki, Program Lider, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pn.  ,,Budowa altany w miejscowości Taczów” jest udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dofinansowanie z EFFROW: 50 000,00zł

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany w miejscowości Taczów

Nowa altana w miejscowości Taczów.