Bezpłatny transport na wybory 7 kwietnia 2024 roku

Wójt Gminy Zakrzew zgodnie z art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy zapewnia bezpłatny transport dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do i z lokali wyborczych według
załączonego poniżej rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy