Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uwaga!

Inwentaryzacja źródeł ciepła przeprowadzona w ubiegłym roku przez Urząd Gminy nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji CEEB!

Ubiegłoroczna inwentaryzacja nie jest brana pod uwagę w ramach inwentaryzacji CEEB.

1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Moduł deklaracji dostępny jest za pośrednictwem powyższej strony

Wypełnioną deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości. Na podstawie złożonej deklaracji papierowej upoważniony pracownik urzędu wprowadzi dane do elektronicznego systemu. Druk deklaracji można pobrać na stronie Urzędu Gminy Zakrzew (zakrzew.pl) lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. 23.