LGD „Razem dla Radomki” ogłasza nabór wniosków: Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 50 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 17 stycznia 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r. przyjmować będzie wnioski w konkursie dotyczącym przyznania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczych. Kwota wsparcia dla każdej z wybranych operacji wyniesie 50 000,00 zł.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru LSR „Razem dla Radomki” tj. mieszkańców gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Limit środków w ogłoszonym naborze wyniesie 233 866,23 euro – co pozwoli przyznać dla min. 18 osób dofinansowanie.

Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-1263

Konkurs realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach od 17 stycznia 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r. przyjmować będzie wnioski w konkursie dotyczącym przyznania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczych. Kwota wsparcia dla każdej z wybranych operacji wyniesie 50 000,00 zł.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru LSR „Razem dla Radomki” tj. mieszkańców gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Limit środków w ogłoszonym naborze wyniesie 233 866,23 euro - co pozwoli przyznać dla min. 18 osób dofinansowanie.

Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://razemdlaradomki.pl/news-pl-1263

Konkurs realizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.