Ciąg pieszo-rowerowy w Mleczkowie

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców Mleczkowa o budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków informuję, że Gmina Zakrzew w ramach umowy o pomocy rzeczowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. przekazała do MZDW (zarządcy drogi) dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

W załączeniu:

  • protokół przekazania szt. 2
  • pozwolenie na budowę szt. 2

W związku z powyższym pytania dotyczące terminu rozpoczęcia robót budowlanych proszę kierować do MZDW w Warszawie ul. Mazowiecka 14 tel. 22 244-90-00 do 12, mail: dyrekcja@mzdw.pl

Protokół 1

Protokół 2

Pozwolenie 1

Pozwolenie 2