SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ !!! kampania społeczna 2023/2024

Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem
czwartej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku
odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.
Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami
kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa
Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem
Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Pismo przewodnie

Załączniki do pisma znajdują się na stronie: https://kominiarskicech.pl/dokumenty/do-pobrania