Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie oraz urzędach skarbowych województwa mazowieckiego i Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).

Ogłoszenie

Kwestionariusz

Klauzula