Inwentaryzacja kotłów i systemów grzewczych

Szanowni Państwo,

Gmina Zakrzew znajduje się na liście gmin Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które zobowiązane są do wykonania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jest to związane ze złym stanem powietrza na naszym obszarze.

W związku  z powyższym Urząd Gminy Zakrzew prowadzi akcję inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie Gminy w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Celem akcji jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów mieszkańcy gminy ogrzewają swoje mieszkania.

Do niniejszego pisma została dołączona ankieta dotycząca rodzaju ogrzewania budynku, typu kotła grzewczego, ilości zużytych mediów, izolacji cieplnej budynku, stanu okien oraz czy właściciel budynku jest zainteresowany wymianą źródła ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne.

Wypełnienie ankiety pozwoli na zebranie informacji, które posłużą do zidentyfikowania potrzeb mieszkańców i zaplanowania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Pozyskanie informacji nie wiąże się z wprowadzeniem żadnych opłat czy też kontrolowaniem mieszkańców.

Prosimy o wypełnienie ankiety:

  • w formie formularza internetowego, dostępnego na stronie  www.zakrzew.pl – zakładka  Załatwianie spraw, Budownictwo i ochrona środowiska
  • lub o uzupełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do urzędu w następujący sposób:
  • e-mailem na adres inwentaryzacja.zakrzew@gmail.com – skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
  • osobiście – Urząd Gminy Zakrzew, pokój nr 25 ,
  • pocztą na adres na adres Ecovidi Piotr, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do
31 marca 2019 roku.

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna firma Ecovidi Piotr Stańczuk z siedzibą w Krakowie.

Ecovidi Piotr Stańczuk
ul. Łukasiewicza 1,
31-429 Kraków
503 564 747
ecovidi.projekty@gmail.com.pl

                                                                                             Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                 Leszek Margas

Ankieta dotycząca rodzaju ogrzewania budynku – inwentaryzacja Gminy Zakrzew

Ankieta – plik pdf