Gmina Zakrzew otrzymała 175 tysięcy złotych na zakup komputerów

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w wielu domach pojawił się problem z brakiem odpowiedniego sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia lekcji online.

Gmina Zakrzew przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Samorząd otrzymał dotację 70 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 28 laptopów wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym bezprzewodowe łączeniem się z internatem.

Gmina Zakrzew przestąpiła również do kolejnego programu „Zdalna szkoła +” skierowanego bezpośrednio do uczniów z rodzin wielodzietnych, z którego udało się pozyskać 105 tys. zł.  Zakupiono kolejne 39 laptopów z pełnym oprogramowaniem gotowych do nauki.

Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas przy współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych, udostępni je  najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu gminy, dzięki czemu uczniowie będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie.