Gminny Dzień Strażaka w Cerekwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi zorganizowała uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi, po której odbył się uroczysty apel przed siedzibą OSP wraz z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przekazaniem proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Cerekiew i wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych druhów.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz pożarniczych – nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Bartosz Musiał – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

W uroczystości uczestniczyli również Pan Leszek Margas – Wójt Gminy Zakrzew, Pan Andrzej Kosztowniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego, Pan Waldemar Trelka – Starosta Radomski, Pani Elżbieta Zasada – Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu oraz dh Paweł Tuzinek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu, dh ks. Krzysztof Chodowicz – kapelan radomskich strażaków, dh Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.