Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Cerekwi

Uczniowie szkoły w Cerekwi mogą cieszyć się kolejnym obiektem sportowym. Po wybudowaniu nowej sali gimnastycznej i oddaniu jej do użytkowaniu w ubiegłym roku, przyszedł czas na poddanie gruntownemu remontowi  boiska szkolnego.

Obiekt powstał w 2006 r. o wymiarach  44 m długości i szerokość od 24 m do 32 m, podłoże wykonane z syntetycznej trawy, które uległo zużyciu. Boisko jest intensywnie użytkowane przez uczniów szkoły podstawowej, a także lokalną społeczność. Obiekt jest eksploatowany w sposób ciągły, bardzo intensywny, gdyż w okolicy nie ma tego typu boiska sportowego. Zadanie polegało na wymianie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej i  siatki tzw. piłkochwytów, naprawie betonowego podłoża, zamontowaniu dodatkowego słupa oświetleniowego wraz z wymianą wszystkich opraw oświetleniowych oraz montażu nowych bramek. Operację udało się wykonać dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zmodernizowanie boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Cerekwi.

Wartość zadania: 366 290,82 zł

Dofinansowanie: 172 388,00 zł