Informacja

W dniu 3 marca 2023 r. o godzinie 18.00  odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 studium rozwiązaniami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, Zakrzew 58D, 26-652 Zakrzew (hol na parterze).