Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w terminie od 26.09.2022 r. do 30.11.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie 51, 26-652 Zakrzew (parter budynku Urzędu Gminy).

Informacja

Deklaracja