Komunikat o czasowym wyłączeniu oświetlenia ulicznego w Gminie Zakrzew

Szanowni mieszkańcy gminy Zakrzew,

w związku z zaistniałą sytuacją na rynku energetycznym po krótce pragnę przedstawić Państwu sytuację w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Do dnia 31 października 2022 r.  obowiązuje nas cena energii 0,29 zł netto za 1 kWh. Przy tej cenie roczny koszt oświetlenia ulicznego to kwota ok. 820.000 zł.

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały dwie procedury przetargowe na zakup energii. W wyniku pierwszego postępowania przetargowego została zaoferowana nam cena 3,50 zł netto za 1 kWh. Przetarg został przeze mnie unieważniony.

W kolejnym przetargu zaoferowana cena wyniosła 2,50 zł netto za 1 kWh,  co oznacza wzrost kosztów za energię elektryczną o 850%. Jest to zatem ogromny wzrost cen, który ukazuje dużą niestabilność i nieprzewidywalność sytuacji energetycznej w nadchodzącym czasie.

Kierując się zasadą racjonalnego gospodarowania finansami gminy informuję, że po konsultacjach z radnymi i sołtysami została podjęta decyzja o wyłączeniu oświetlenia ulicznego sukcesywnie od dnia 03.10.2022r. w  godzinach od 2300 do 430 we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Nadmieniam, że w ostatnich dniach padają pod moim adresem pytania czy szkoły przejdą na naukę zdalną? Czy wszystkie placówki oświatowe są odpowiednio przygotowane na kryzys energetyczny? Zapewniam Państwa, że uczynię wszystko, aby przedszkola i szkoły nie rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy kosztami opału. 

Liczę na Państwa zrozumienie i wspólny wysiłek w tej trudnej i od Nas niezależnej sytuacji.

                                                                           Wójt Gminy Zakrzew

                                                                                                    Leszek Margas