MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ RADOM POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w RADOMIU

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ RADOM
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w RADOMIU

Zaprasza na szkolenie, które poprowadzi Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

„ ASF

– Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji
– zasady zabepieczania gospodarstw przed chorobami”

W dniu 12-10-2018 (piątek) o godz 10.30

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie

zaproszenie