Uwaga! Właściciele lasów prywatnych z terenu Gminy Zakrzew.

Uwaga! Właściciele lasów prywatnych w Urzędzie Gminy Zakrzew zostały wyłożone do wglądu uproszczone plany urządzania lasów oraz inwentaryzacja stanu lasu na terenie Gminy Zakrzew. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami.

ZAWIADOMIENIE_O_WYŁOŻENIU