Obwieszczenie

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Zakrzewie uchwały nr XXXIII/290/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu węzła drogowego „Radom Zachód” w obrębie geodezyjnym Mleczków Kolonia w gminie Zakrzew – etap I.

Obwieszczenie pdf

Obwieszczenie doc