Odbiór azbestu

Otrzymaliśmy dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dofinansowanie dla Gminy Zakrzew na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kwota dofinansowania 35000 zł