Wymiana lamp

Jeszcze w tym roku rozpoczniemy wymianę wyeksploatowanych lamp sodowych na ledowe.

Dofinansowanie na II etap modernizacji oświetlenia ulicznego dla Gminy Zakrzew
Kwota dofinansowania: 282592 zł