Odbyła się dyskusja publiczna

W dniu 3 marca 2023 r. przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.