XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS zaprasza właścicieli Gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie .pdf

Ogłoszenie .doc

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Plakat