Ogłoszenie

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie