Ogłoszenie

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców odnośnie sieci światłowodowej wyjaśniamy.

  1. Inwestycja nie była realizowana z udziałem gminy, nie mieliśmy wpływu na przebieg realizacji.
  2. Urząd ma również kłopoty z komunikacją z firma wykonującą.
  3. Na ostatnie zapytanie z listopada 2023 r. uzyskaliśmy odpowiedź o zakończeniu prac związanych z budową sieci.
  4. Firma miał za zadanie podłączyć ok. 70% gminy do szerokopasmowego internetu. Jeżeli nieruchomość była położona w 2, 3 linii zabudowy, była odsunięta od głównej linii więcej niż 80m firma jej nie projektowała do podłączenia.
  5. Projekt był robiony ok. 2018 r. jeśli nieruchomości nie było wtedy na mapie również mogła zostać pominięta przy budowie.
  6. Wykonawcą linii jest  firma FIBEE, inwestorem ENPROM.
  7. Jeśli nieruchomość nie została podpięta do linii należy zostawić namiary na stronie: sprawdz-zasieg.com oraz fiberhost.com/kontakt, w przypadku nowych środków firma robi tzw. dogrywki czyli zagęszcza sieć już istniejącą.
  8. Wszelkie pytania związane z linią należy kierować przez stronę: fiberhost.com/kontakt lub na adres email: kontakt@fiberhost.com