Raport o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. 609), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, tj. do 10 czerwca 2024 r.

Raport o stanie gminy Zakrzew za 2023 rok

Zgłoszenie do debaty

Lista poparcia