OGŁOSZENIE O UNIESZKODLIWIENIU AZBESTU Z TERENU GMINY ZAKRZEW

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Zakrzew” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 21 547,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.pl