Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew.

Wyniki Otwartego Konkursu

Zapisz

Zapisz