Stypendium socjalne dla uczniów i słuchaczy rok szkolny 2016/2017

Informujemy , iż wnioski o stypendium szkolne można składać do 15.09.2016r. / czwartek/ dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, do 15.10.2016r. dla słuchaczy kolegium.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium to 514,00 zł miesięcznie na 1 członka rodziny.

Składanie wniosków i informacja : pokój 20
informacja telefoniczna: 48 6105122

Wniosek Stypendium