Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozaszkolnych z programem profilaktycznym

załącznik do zarządzenia nr 33/2015
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozaszkolnych z programem profilaktycznym

Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Radomiu i w Sądzie Rejonowym w Radomiu Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu zwrócił się do Rady Gminy w Zakrzewie  z prośbą o dokonanie naboru na ławników.
Do Sądu Rejonowego w Radomiu – 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019