Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozaszkolnych z programem profilaktycznym

załącznik do zarządzenia nr 33/2015
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 22 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć pozaszkolnych z programem profilaktycznym