Komunikat Mazowieckiego Lekarza Weterynarii – Akcja szczepienia lisów

Akcja  szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie  od 15  do 25 września 2015 poprzez zrzuty szczepionek z samolotów.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

OGŁASZAM, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach

od 15 do 25 września 2015 r.

zostanie przeprowadzona akcja

SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

– Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50′ E oraz 25 dawek na 1 km2 na obszarze na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22° 50″ E.

– Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

– Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zielono- brązowego o intensywnym zapachu rybnym.

– Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.

– Szczepionka wykazuje działanie uodporniające tylko u lisów.

– Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.

– Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

– Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.

– Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach

Więcej informacji w dostępnych jest w Informatorze