Projekt „Planu utrzymania wód…” – konsultacje społeczne

Dyrektor Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Warszawie

zawiadamia o sporządzeniu projektu:

„Planu utrzymania wód obszaru RZGW w Warszawie z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”

do którego można wnosić uwagi i wnioski w terminie do dnia 30 września 2015

Obwieszczenie – RZGW w Warszawie

Dokumentacja sprawy – www.warszawa.rzgw.gov.pl