Właściwe gospodarowanie odpadami – „Śmiecioporadnik”

W imieniu Fundacji alter eko, realizującej projekt „Kontrola obywatelska wdrażania zapisów „ustawy śmieciowej”, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, udostępniamy wszystkim zainteresowanym „Śmieciopradnik”

Publikacja, w przystępny sposób omawia zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, a także zachęca do właściwego z nimi postępowania i interweniowania w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości.

„Śmiecioporadnik” – Pobierz