Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych – nowe godziny

W 2020 roku punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Ośrodku Zdrowia czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00

W punkcie prowadzone jest wsparcie dla osób:

  • będących w kryzysie,
  • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających,
  • członków rodzin osób uzależnionych,
  • doświadczających przemocy.

Porady udzielane są bezpłatnie.