Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu planowanego do przeprowadzenia w ramach konkursu Nr RPMA.05.03.00-IP-01-14-012/16 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 5.3 „Dziedzictwo Kulturowe” Oś Priorytetowa V„Gospodarka przyjazna środowisku”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014– 2020

Czytaj dalej Ogłoszenie otwartego naboru partnerów

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.

ZARZĄDZENIE nr 6/2016

WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 10.03.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew. Czytaj dalej Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.