Konsultacje – organizacje pozarządowe

Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu w pokoju nr 17 lub na adres mailowy gmina@zakrzew.pl.

Termin składania uwag – do dnia 17.10.2018 r. do godziny 8.30.

program współpracy na 2019r.

Ogłoszenie dotyczące komisji wyborczych

Rej.3/2018 Zakrzew, dnia 5 października 2018r. 

Ogłoszenie dotyczące komisji wyborczych

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Posiedzenia odbędą się 10 października 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, Zakrzew 43:

1. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie godz. 13.00,
2. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie godz. 15.00.

Urzędnik wyborczy w gminie Zakrzew
/-/Elżbieta Tarczyńska-Kozubek

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ RADOM POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w RADOMIU

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ RADOM
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w RADOMIU

Zaprasza na szkolenie, które poprowadzi Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Czytaj dalej MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ RADOM POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO w RADOMIU

Koncert Aloszy Awdiejewa Jesienne spotkania z kulturą „Graj gitaro……”

Alosza Awdiejew to człowiek-instytucja, człowiek-orkiestra. Z pochodzenia Rosjanin, od ponad 20 lat obywatel Polski. Jest wyjątkowym artystą estradowym i jednocześnie wybitnym naukowcem – profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Występuje w filmach, pisze popularne felietony, tłumaczy poezję. W 1975 r. trafił do legendarnej Piwnicy Pod Baranami. Czytaj dalej Koncert Aloszy Awdiejewa Jesienne spotkania z kulturą „Graj gitaro……”