Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody w Jaszowicach

W dniu dzisiejszym 14.03.2023 r. została podpisana umowa z firmą Aqua Seen na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”. Wartość umowy 13 505 400 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków w kwocie 9 025 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

W ramach zadania wykonawca wykona:

  1. Projekt budowlany SUW.
  2. Wykonanie robót budowlanych SUW na podstawie dokumentacji projektowej.
  3. Wykonanie robót budowlanych dotyczących dwóch ujęć wód podziemnych (studni głębinowych).
  4. Modernizacja sieci wodociągowej polegającej na wymianie 2000 szt. wodomierzy z odczytem radiowym.