Polski ład

Środki otrzymaliśmy na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie Zakrzew przyznano 9025000 zł