Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok – konsultacje

Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok – konsultacje

Szczegóły w załącznikach:
Zaproszenie
formularz(pdf)
formularz(docx)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok.