Szacowanie szkód wywołanych suszą

Wójt Gminy Zakrzew informuje, że w związku z suszą rolniczą, która wystąpiła w dniach od 1 kwietnia 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego, rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych mogą składać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie (pokój nr 25, II piętro) wnioski dotyczące oszacowania szkód w zbożach jarych i ozimych, warzywach gruntowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych i pastewnych.
Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wsparcia).
We wniosku uwzględnia się wszystkie grunty, także dzierżawione (należy dołączyć umowy dzierżawy).
Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.
Druki wniosków są dostępne:
na stronie internetowej (do pobrania poniżej)
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie – pokój nr 25, II piętro
Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat do dnia 6 lipca 2018 r.

zalacznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod