Przegląd Kapel Ludowych

W dniu 3 września 2023 roku podczas Dożynek Gminnych w Zakrzewie odbył się przegląd  kapel ludowych. Na scenie zaprezentowali utwory ludowe muzycy z Zespołu Ludowego Kalina, Kapeli Piotra Bińkowskiego, Kapeli Od Połańca. Występ był okazją do zapoznania uczestników z językiem gwarowym, repertuarem ludowym, instrumentarium oraz strojami.

Celem Projektu było podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej terenu gminy Zakrzew, poszerzenie wiedzy o tradycjach i zwyczajach regionu gminy, wzmocnienie i utrwalenie więzi międzyludzkich oraz integracja społeczności lokalnej.

Wydarzenie dofinansowane było w ramach projektu współpracy LGD Razem dla Radomki pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.