Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze ma już patrona!

14 października 2022 r. zapisał  się na kartach historii Gminy Zakrzew, jako niezwykły i bardzo ważny dzień dla całej społeczności. W tym dniu Szkoła Podstawowa w Bielisze otrzymała imię Teresy Grodzińskiej – polskiej sanitariuszki, która odznaczyła się bohaterską postawą i zginęła zamordowana podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari.

Szersza relacja <<<przejdź>>>